• Standaard header

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je lid bent van Movado Sports, Movado’s FitClub, Movado 247, of als je een van onze websites (www.movadosports.nl, www.movado247.nl, of één van de subdomeinen ervan) bezoekt, een formulier invult of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Movado Sports is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 56388756

Postadres:
Bonkertskamp 2
7161GL Neede

Vestigingsadressen:
Grotestraat 10
7471 BP Goor
Telefoonnummer: 0547-724186

Keizersweg 68-70
7451 PG Holten
Telefoonnummer : 0548-852050

Movado’s Fitclub:
Schoolstraat 4b
7437 AE Bathmen
Telefoonnummer: n.n.b.

Internet: www.movadosports.nl
Email: info@movadosports.nl

Movado 247 is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 70988277

Postadres:
Bonkertskamp 2
7161GL Neede

Vestigingsadres:
Brink 26
7151 CR Eibergen
Telefoonnummer: 0545-224477

Internet: www.movado247.nl
Email: info@movado247.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor alle leden optimaal en persoonlijk te kunnen adviseren en begeleiden, voor je account in ons ledensysteem en om de ledenadministratie te voeren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt en waarvoor deze gebruikt worden? Stuur dan een e-mail naar info@movadosports.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@movadosports.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via een van bovengenoemde telefoonnummers. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt (in beperkte mate) je persoonsgegevens ook inzien door in te loggen op je persoonlijke omgeving. Wijzigingen kun je doorgeven door een email te sturen met het verzoek tot wijziging, naar info@movadosports.nl.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

Voor persoonlijke- en bedrijfsveiligheid worden er met beveiligingscamera's van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf in de algemene ruimten van onze vestigingen 24 uur per dag videobeelden geregistreerd.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

Nieuws

 • Nieuwe Vestiging in Bathmen is open

  Sinds 11 april 2022 is onze nieuwe vestiging in Bathmen open! Movado&...

  Lees meer
 • LesMills groepslessen!

  Nu LesMills groepslessen in Holten en Goor!! LIVE én VIRTUEEL ...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Groepslessen

  Groepslessen

  Start met de Gratis Proefweek en ervaar de leukste groepslessen van Goor en Holten.

  Ga naar groepslessen
 • Virtuele groepslessen

  Virtuele groepslessen

  Altijd een groepsles, wanneer jij dat wilt!

  Ga naar Groepslessen
 • eGYM

  eGYM

  In 2 x 30 minuten per week, fit met de slimme combinatie van 8 volautomatische eGYM toestellen.

  Meer info
 • Persoonlijk FitPlan

  Persoonlijk FitPlan

  Mis je de motivatie en houvast om je doel te bereiken? Met het Persoonlijk FitPlan word jij optimaal gecoached!

  Meer info